Gía nhà tại trung tâm hay còn gọi là Downtown thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thế nào?

8/10/2020: Hơn 1 tỷ đồng/m2 đất ở phố đi bộ Nguyễn Huệ