TIẾN ĐỘ THI CÔNG MỚI NHẤT MEYHOMES CAPITAL 2021

Khu đô thị MEYHOMES Capital Phú Quốc đang được đẩy mạnh thi công. Dưới đây là hình ảnh mới nhất của meyhomes phú quốc quý 1/2021.

Bình luận bài viết

bình luận