HĐND Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn với khoảng 2.719 tỷ đồng. Trong đó có mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Dự án Bờ tả sông Sài Gòn, xây cầu Tăng Long,…

Đón đầu xu hướng

Cụ thể, chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Tăng Long với tổng mức đầu tư từ 91 tỷ đồng lên 450,48 tỷ đồng và Dự án Cải tao nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái) với tổng mức đầu tư từ 645,45 tỷ đồng lên 1.145,45 tỷ đồng) với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với danh mục 5 dự án đầu tư công nhóm B với tổng mức đầu tư là 718,8 tỷ đồng, trong đó có dự án xây cầu Rạch Rộp 1 (GĐ2) với vốn đầu tư 152,6 tỷ đồng và cầu Mương Lớn 1 (GĐ2) với vốn đầu tư 161,1 tỷ dồng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm có sử dụng vốn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư là 992,75 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Thành phố là 404,46 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là 588,29 tỷ đồng) với các hạng mục Cống + Kè bê tông chiều dài L=8,2 km, cao trình đỉnh kè 2,7m

Bờ tả sông Sài Gòn
Bờ tả sông Sài Gòn, đoạn Khu đô thị Mới Thủ Thiêm đang được kè bờ

HĐND Thành phố cũng lưu ý, tùy tình hình thực tế, nếu có các thành phần kinh tế ngoài nhà nước quan tâm đầu tư, UBND Thành phố được điều hành linh hoạt, chuyển đổi các dự án sang các hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách (PPP, kích cầu,...) và báo cáo HĐND Thành phố vào kỳ họp cuối năm.

mở rộng cầu Tăng Long, quận 9
Hình ảnh thi công mở rộng cầu Tăng Long, quận 9

Theo www.Cafeland.vn

 


Tin tức khác